Ubojnia zwierząt rzeźnych "PELON ZE" s.c. oferuje:

ćwierci wołowe, ośrodki wołowe, tusze cielęce, ośrodki cielęce, półtusze wieprzowe,
ośrodki wieprzowe, tusze jagnięce, ogony wołowe, ozory wołowe, serca wołowe, wątroby wołowe, dwójki wołowe.

Zobacz więcej:


Español
English
Polski
Deutsch
Italianoubojnia, pelon, ubojnia zwierząt rzeźnych, dzwonowice, ubojnia, bydła, bydla, bydlo, trzoda chlewna, trzody chlewnej, ubojnia zwierząt rzeźnych, ubojnia zwierząt, ubojnia zwierzat, zwierzat, ubojnia zwierzat rzeznych, zwierzęta rzeźne, zwierząt rzeźnych, zwierząt, zakłady mięsne, półtusze wieprzowe, mięso wołowe, ćwierci wołowe, podroby wołowe, slaughterhouse, meat, slaughterhouses, beef elements, beef, quarters, cows, bulls, heifers, ostrichs, horses, frozen meat, chilled elements, chilled meat, chilled beef, trimmings, producent, distributor, whole sale, meat producer, meat distributor, meat trader, zakłady przetwórstwa mięsnego, equus, pelon, dzwonowice